Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING DARYL SADIJO FOTOGRAFIE

Dit is de privacyverklaring van Daryl Sadijo Fotografie, gevestigd aan Margaretha Havermanstraat 111 2712 XD Zoetermeer. Daryl Sadijo Fotografie bestaat uit één persoon: Daryl Sadijo. Daryl Sadijo Fotografie respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Daryl Sadijo Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Omdat Daryl Sadijo Fotografie zijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunt u altijd terecht bij mij via een mail aan [email protected]

Contactgegevens:
https://darylsadijo.nl/
Margaretha Havermanstraat 111
2712 XD Zoetermeer
+31628680017

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Daryl Sadijo Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt omdat u gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van u maak. Hieronder vindt u een overzicht van de persoongegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVEN DIE IK VERWERK

Daryl Sadijo Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Daryl Sadijo Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om raportages te kunnen doen
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
– Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Daryl Sadijo Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Daryl Sadijo Fotografie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Daryl Sadijo Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Daryl Sadijo Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Daryl Sadijo Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– NAW-gegevens > 7 jaar (wettelijk verplicht)
– Contactgegevens > 7 jaar (wettelijk verplicht)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > tot bedrijfsbeëindiging, tenzij u schriftelijk een verzoek indient per e-mail tot beëindiging van profiel.
– Locatiegegevens > 7 jaar (wettelijk verplicht)
– Bankrekeningnummer 7 jaar (wettelijk verplicht)
– Foto’s in opdracht gemaakt > tot bedrijfsbeëindiging, tenzij anders is overeengekomen. Zolang ik de foto’s bewaar, kunt u ze altijd bij mij nabestellen. Let op! uw foto’s kunnen voor onbepaalde tijd worden gepubliceerd op mijn website https://www.darylsadijo.nl/, Instagram https://www.instagram.com/darylsadijofotografie/ en Facebook https://www.facebook.com/DarylSadijoFotografie/ als portfolio materiaal. Mits u hierop bezwaar heeft neem graag contact op met mij per e-mail [email protected]

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Daryl Sadijo Fotografie verkoopt uw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Daryl Sadijo Fotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daryl Sadijo Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK

Voor mijn website gebruik ik verschillende soorten cookies. Ik vindt het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom ben ik duidelijk over welke cookies ik gebruik en waarvoor ik ze gebruik. Hiervoor verwijs ik u door naar de cookiebeleid.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daryl Sadijo Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daryl Sadijo Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Daryl Sadijo Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Heb je nog vragen?

VRAAG HET AAN MIJ

Neem contact op
Privacy instellingen
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u dit beperken, blokkeer of verwijder cookies via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke ingesloten derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken, kijk alstublieft op onze Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud van weer te geven - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud van weer te geven - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud van weer te geven - Google